Menu
Direct Boeken
Neem contact op
Ballonbon

Ballonvaart opleiding

Wil jij de opleiding tot ballonvaarder volgen, neem dan gerust contact met ons op!

Rob Wiegers heeft al sinds 1982 meer dan 50 ballonvaarders opgeleid. Het grootste deel van de Nederlandse ballonvaarders is dan ook direct of indirect gelinkt aan onze ballonvaartopleiding. 

De opleiding tot ballonvaarder bestaat uit vier onderdelen:

 • Vliegmedische keuring
 • Theorie opleiding
 • Praktijk opleiding
 • Praktijk ervaring

Wij adviseren al onze leerlingen alvorens aan de opleiding tot ballonvaarder te beginnen de vliegmedische keuring uit te laten voeren. Een onafhankelijk keuringsarts zal in één dag je hele lichaam en alle vitale functies beoordelen. Wanneer de keuring een positief resultaat geeft wordt een klasse 2 medische verklaring afgegeven. Met dit certificaat mag al meteen aan de praktijkopleiding worden gestart.  

De theorieopleiding voor ballonvaren is vergelijkbaar met een vakopleiding en zal afhankelijk van de leerling tussen 1 en maximaal 3 jaar tijd in beslag nemen. Tijdens deze opleiding worden de volgende theorievakken onderwezen en geexamineerd:

 • Luchtvaart voorschriften
 • Meteorologie
 • Luchtvaart navigatie
 • Fysiologie
 • Psychologie
 • Radio communicatie
 • Radio navigatie
 • Materialenkennis ballonvaren

Alle theorie onderdelen worden getraind door de DTO van de KNVvL

De praktijkopleiding kan al direct na de medische keuring worden gestart en kan dus parallel aan de theorieopleiding gevolgd worden. Tijdens de praktijkopleiding zullen wij je alle procedures van de ballonvaart bijbrengen:

 • Ballonvaartvoorbereiding (meteo, vliegplan, documentatie)
 • Inflation
 • Take off 
 • In flight
 • Route
 • Landinsnadering en landing
 • Noodprocedures
 • Gedragscode ballonvaart

Wanneer je het ballonvaren "in de vingers hebt" (gemiddeld 25 trainingsvaarten), kan het praktijk examen worden aangevraagd. Na het succesvol afronden van het praktijkexamen moet je 50 ervaringsvaarten maken voordat je het commercieel ballonvaart brevet kan aanvragen. Met dit brevet mag je commerciele balonvaarten uitvoeren met maximaal 3 passagiers. Wil je in de toekomst ook met grotere luchtballonnen de lucht in dan kan Wiegers Ballonvaarten ook de zogenaamde "profchecks" van je afnemen. 

De kosten van de gehele opleiding bedragen gemiddeld € 15.000,-

WhatsApp facebook twitter youtube