Menu
Direct Boeken
Neem contact op
Ballonbon

COVID-19 UPDATE

COVID-19 UPDATE

Op deze pagina inforemen wij jullie over de meest recente ontwikkelingen delen rondom de COVID-19 beperkingen. 

Update 24 februari

Sticker Niet gebruiken Voor Afstand Houden - Flow in Motion  Groepsballonvaarten zijn niet toegestaan tijdens de volledige lockdown t/m 15 maart

Sticker Niet gebruiken Voor Afstand Houden - Flow in Motion  Prive ballonvaarten (huishoudens dus ook) zijn niet toegestaan tijdens de volledige lockdown t/m 15 maart

 Reserveren kan online of je kan ons een e-mail sturen voor mogelijkheden na 15 maart

 U kunt met ons mee terug rijden vanaf de landing naar de startlocatie, echter wordt dit sterk afgeraden door de overheid, in de lucht is de ventilatie natuurlijk beter dan in een auto. 

 Mondkapjes zijn verplicht ongeacht de (gezins)samenstelling / leeftijd.

COVID-19 Maatregelen

Vluchtvoorbereiding

 • Mandranden en andere contactoppervlakken worden vóór iedere vaart gedesinfecteerd.

 • De passagier en gezagvoerder vult voor aanvang van de vaart een gezondheidsverklaring in volgens de standaarden van het RIVM. 

 • De passagier wordt vooraf geïnstrueerd door middel van de COVID-19 hygiëne poster.

 • Gedragsregels voor de passagier ten aanzien van COVID-19 staan op deze pagina en worden aan de passagier per e-mail toegestuurd.

 • De passagier komt met eigen vervoer naar de startlocatie

 • Bij alle ontmoetingen, nemen we de 1,5 meter afstandsbeperking in acht.

Op de ontvangstlocatie

 • De passagier en gezagvoerder desinfecteert zijn/haar handen bij aankomst. Daarvoor is een dispenser op de locatie aanwezig. Op het startveld wordt te allen tijde de 1,5 meter afstandsbeperking in acht genomen.

 • Wanneer er omstanders op het startveld aanwezig zijn worden zij erop gewezen dat ook zij de 1,5 meter afstandsbeperking in acht moeten nemen.

 • Het bedrijf zorgt voor voldoende medewerkers (luchtballoncrew)

Tijdens de ballonvaart

 • De piloot, crew en passagiers dragen een niet medisch mondkapje  

 • De passagier staat zoveel mogelijk met het gezicht naar buiten gericht in de mand.

Na de ballonvaart

 • De passagier verlaat de landingslocatie, nadat hij/zij zijn/haar handen heeft gedesinfecteerd.

 • Het bedrijf zorgt voor voldoende medewerkers (luchtballoncrew), zodat helpen inpakken voor de passagiers/leerling niet verplicht is

 • Bij benaderen van de landeigenaar hanteren we de regels van het 1,5 meter protocol. (geen handen schudden en afstand bewaren)

 • Bedrijf bewaart triage gegevens tot 3 maanden na de ballonvaart

 • Na de ballonvaart zorgt de ballonvaarder voor het op juiste wijze verwijderen van de mondkapjes en overige door crew en passagiers gebruikte afval.

Hygiene maatregelen

 • Was je handen regelmatig met water en zeep, zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elle boog.

 • Voordat een afspraak met een passagier plaatsvindt, moet een traige plaatsvinden

 • Als één van deze vragen met ja wordt beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.

 • Als je gezondheidsklachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te zieken.

 • Als je als passagier/medewerker medewerker tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is te ballonvaren.

 • De gegevens van de gezondheidscheck bewaren we drie maanden.

WhatsApp facebook twitter youtube