Menu
Direct Boeken
Neem contact op
Ballonbon

COVID-19 UPDATE

COVID-19 UPDATE

Op deze pagina informeren wij jullie over de meest recente ontwikkelingen delen rondom de COVID-19 (corona - ballonvaart) beperkingen. 


Update 16 februari

Onderstaande regels zijn van kracht:  

 Reserveren kan online of telefonisch - helaas kunt u ons kantoor alleen op afspraak bezoeken, in de winterperiode zijn wij beperkt aanwezig. 

Ballonvaarten zijn toegestaan zonder berperkingen.

COVID-19 Maatregelen

Vluchtvoorbereiding

 • Mandranden en andere contactoppervlakken worden vóór iedere vaart gedesinfecteerd.

 • De passagier en gezagvoerder vult voor aanvang van de vaart een gezondheidsverklaring in volgens de standaarden van het RIVM. 

 • De passagier wordt vooraf geïnstrueerd door middel van de COVID-19 hygiëne poster.

 • Gedragsregels voor de passagier ten aanzien van COVID-19 staan op deze pagina en worden aan de passagier per e-mail toegestuurd.

 • De passagier komt met eigen vervoer naar de startlocatie

 • Bij alle ontmoetingen, nemen we de 1,5 meter afstandsbeperking in acht.

Op de ontvangstlocatie

 • De passagier en gezagvoerder desinfecteert zijn/haar handen bij aankomst. Daarvoor is een dispenser op de locatie aanwezig. Op het startveld wordt te allen tijde de 1,5 meter afstandsbeperking in acht genomen.

 • Wanneer er omstanders op het startveld aanwezig zijn worden zij erop gewezen dat ook zij de 1,5 meter afstandsbeperking in acht moeten nemen.

 • Het bedrijf zorgt voor voldoende medewerkers (luchtballoncrew)

Tijdens de ballonvaart

 • De piloot, crew en passagiers dragen een niet medisch mondkapje  

 • De passagier staat zoveel mogelijk met het gezicht naar buiten gericht in de mand.

Na de ballonvaart

 • De passagier verlaat de landingslocatie, nadat hij/zij zijn/haar handen heeft gedesinfecteerd.

 • Het bedrijf zorgt voor voldoende medewerkers (luchtballoncrew), zodat helpen inpakken voor de passagiers/leerling niet verplicht is

 • Bij benaderen van de landeigenaar hanteren we de regels van het 1,5 meter protocol. (geen handen schudden en afstand bewaren)

 • Bedrijf bewaart triage gegevens tot 3 maanden na de ballonvaart

 • Na de ballonvaart zorgt de ballonvaarder voor het op juiste wijze verwijderen van de mondkapjes en overige door crew en passagiers gebruikte afval.

Hygiene maatregelen

 • Was je handen regelmatig met water en zeep, zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elle boog.

 • Voordat een afspraak met een passagier plaatsvindt, moet een traige plaatsvinden

 • Als één van deze vragen met ja wordt beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.

 • Als je gezondheidsklachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te zieken.

 • Als je als passagier/medewerker medewerker tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is te ballonvaren.

 • De gegevens van de gezondheidscheck bewaren we drie maanden.

WhatsApp facebook twitter youtube