Menu
Direct Boeken
Neem contact op
Ballonbon

EASA Audit

16-07-2012

Op 23 mei jongstleden heeft het EASA* standaardisatieteam een audit uitgevoerd bij het onderhoudsbedrijf van Rob Wiegers Ballonvaarten. Voor het EASA standaardisatieteam was dit een eerste bezoek aan een luchtballonvaart onderhoudsbedrijf.

Tijdens de EASA audit is primair gekeken of de Inspectie Leefomgeving en Transport** haar taak als toezichthouder naar behoren uitvoert. Hierbij is gekeken naar de invulling door Rob Wiegers Ballonvaarten van de onderhoud en luchtwaardigheids activiteiten.

De audit is gehouden in een ontspannen sfeer en afgesloten met een debriefing aan de Accountable Manager, de Maintenance Manager en de Quality Manager. De inspecteurs van EASA hebben hun observaties teruggekoppeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze audit door EASA was een eerste kennismaking voor de inspecteurs met een luchtballonvaart onderhoudsbedrijf en hiermee heeft Rob Wiegers Ballonvaarten meteen een hoge standaard neergezet.

De aansluitende audit op 4 juli jongstleden door de inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft er toe geleid dat er geen bevindingen zijn gedaan en de kwaliteit op het hoogst mogelijke niveau ligt. Uiteraard betekent dit niet dat de Accountable Manager, de Maintenance Manager en de Quality Manager nu stilstaan. De eerst volgende verbeteringsslag zal een Engelstalig kwaliteitshandboek zijn om audits door Europese Autoriteiten te vereenvoudigen.

Voor meer informatie over de activiteiten van het luchtballonvaart onderhoudsbedrijf van Rob Wiegers Ballonvaarten kijk eens op deze pagina Om de onafhankelijkheid van ons kwaliteitssysteem te waarborgen wordt ons interne kwaliteitssysteem periodiek geauditeerd door Aviation Audits.

* Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

** Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Inspectie Leefomgeving en transportNieuwsarchief

WhatsApp facebook twitter youtube