Menu
Direct Boeken
Neem contact op
Ballonbon

CAMO Erkenning

28-09-2009

Rob Wiegers Ballonvaarten uw EASA CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat Rob Wiegers Ballonvaart BV (RWB) de EASA erkenning Part-M subpart F en G heeft behaald. Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren wat dit voor u en voor ons bedrijf inhoudt.

Situatie tot 28 september 2009
Tot 28 september vonden het onderhoud, 100-uurs inspecties en BvL-V keuringen plaats onder de nationale regelgeving en nationale erkenning. EASA heeft in 2005 reeds te kennen gegeven dat alle eisen ten aanzien van het behoud van de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen niet meer nationaal geregeld zouden moeten worden, maar volgens de Europese Part-M regelgeving. Gezien de complexiteit om van nationale tot Europese regelgeving te komen is de invoering vertraagd. Uiteindelijk is vastgesteld dat alle onderhoudsbedrijven in Europa op 28 september 2009 moeten voldoen aan de eisen welke gesteld zijn in de Part-M regelgeving. De nationale regelgeving is hiermee op 28 september komen te vervallen. Indien het onderhoudsbedrijf niet beschikt over de Europese erkenning mogen vanaf 28 september 2009 geen onderhoudstaken of keuringen meer worden uitgevoerd tot het onderhoudsbedrijf de Europese erkenning heeft verkregen.
In nauw overleg met Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft Rob Wiegers Ballonvaart BV de afgelopen periode haar werkwijzen en procedures gewijzigd en afgestemd op de nieuwe Europese regelgeving hetgeen geleid heeft tot de Europese erkenning.

Situatie na 28 september 2009
De EASA Part-M subpart F erkenning houdt in dat Rob Wiegers Ballonvaarten is erkend als “Onderhoudsorganisatie” en het onderhoud en reparaties aan ballons mag uitvoeren als MO (Maintenance Organisation). De EASA Part-M subpart G erkenning houdt in dat Rob Wiegers Ballonvaarten tevens is erkend als “Managementorganisatie voor de permanente luchtwaardigheid” en als verantwoordelijke organisatie het beheer van het onderhoud mag uitvoeren als CAMO (Continuing Airworthiness Maintenance Organisation).
Wat houdt het beheer voor de permanente luchtwaardigheid nu o.a. in:
• 100-uurs/jaarlijkse inspecties;
• Jaarlijkse beoordeling van de luchtwaardigheid en na positieve beoordeling verstrekken van het ARC. In de Europese regelgeving is het begrip BvL-V vervallen, dit heet nu Airworthiness Review Certificate (ARC).
• Opstellen en goedkeuren van het onderhoudsprogramma per ballonconfiguratie onder de voorwaarden van de Europese regelgeving. Het onderhoudsprogramma wordt formeel AMP genoemd (Aircraft Maintenance Programme).

De beoordeling van de luchtwaardigheid of de herbeoordeling is een verplichting die door IVW wordt opgelegd aan de ballonoperator/eigenaar. Het doel is om d.m.v. een jaarlijkse beoordeling te toetsen of een ARC kan worden verstrekt of de termijn van geldigheid van het certificaat van blijvende luchtwaardigheid kan worden verlengd.  Voorwaarde hierbij is dat de ballon in een gecontroleerde omgeving tijdens de afgelopen 12 maanden doorlopend werd beheer door de CAMO die de herbeoordeling voor de verlenging uitvoert. Na drie jaar vanaf de eerste uitgave dient een nieuw ARC te worden verstrekt.Nieuwsarchief

WhatsApp facebook twitter youtube